Työttömyyskassan maksamat etuudet

Työttömyyskassa maksaa työttömyysetuuksien saamisen edellytykset täyttäville jäsenilleen ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta tai vuorottelukorvausta. Etuuksien saamisen edellytyksenä on, että hakija on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa. Voit laskea päivärahan suuruuden laskurilla.

Etuusopas

Etuusopas on jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • Työttömyysturva
  • Liikkuvuusavustus
  • Vuorotteluvapaa
  • Päätoiminen yrittäjä/ammatinharjoittaja
  • Muutoksenhaku
  • Takaisinperintä
  • Tietojen antaminen ja luovuttaminen

Etuusopas löytyy suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi Tyj:n sivuilta.


03.01.2018