Liikkuvuusavustus

Työttömyyskassa maksaa liikkuvuusavustusta työmatka- ja muuttokulujen korvaamiseksi 1.1.2017 alkaen. Liikkuvuusavustusta tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa työn alkamisestaHakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio työsopimuksesta.

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen (32,40 euroa päivässä vuonna 2018) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Vuoden 2018 alusta lukien liikkuvuusavustukseen maksetaan lapsikorotukset kuten ansiopäivärahassa. Liikkuvuusavustus maksetaan 1.1.2018 lukien korotusosalla korotettuna (4,74 euroa päivässä vuonna 2018), jos työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta. Liikkuvuusavustus on veronalaista tuloa.

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että:

  • sinulla on oikeus työttömyysetuuteen välittömästi ennen työn tai työhön liittyvän koulutuksen aloittamista
  • edestakainen työmatkasi on työn tai työhön liittyvän koulutuksen alkaessa kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä
  • työ kestää vähintään kaksi kuukautta

Liikkuvuusavustuksen kesto riippuu työn kestosta siten, että 2 kk työhön avustusta voidaan maksaa 30 päivän jaksolta, 3 kk työhön avustusta voidaan maksaa 45 päivän jaksolta ja 4 kk työhön avustusta voidaan maksaa 60 päivän jaksolta. Osa-aikatyöhön liikkuvuusavustusta maksetaan vain jakson työpäiviltä.Oikeus uuteen avustuskauteen voi alkaa kun ansiopäivärahaa on maksettu edellisen avustuskauden päätyttyä vähintään yhdeltä päivältä ja hakija aloittaa uuden työn, joka täyttää liikkuvuusavustuksen saamisen edellytykset.


01.05.2019