Tulosta tämä sivu

Liikkuvuusavustus

Työttömyyskassa maksaa liikkuvuusavustusta työmatkakulujen korvaamiseksi 1.1.2017 alkaen. Liikkuvuusavustusta tulee hakea ennen työn alkamistaHakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio työsopimuksesta (sopimuksen voi toimittaa jälkikäteen, mutta liikkuvuusavustushakemuksen tulee olla työttömyyskassassa ennen työn alkamista).  Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen (enimmillään noin 700 €/kk) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Liikkuvuusavustus on veronalaista tuloa.

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että:

  • sinulla on oikeus työttömyysetuuteen välittömästi ennen työn aloittamista
  • edestakainen työmatkasi on työn alkaessa kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä
  • työaikasi on vähintään 18 tuntia viikossa
  • työ kestää vähintään kaksi kuukautta
  • liikkuvuusavustushakemus on saapunut työttömyyskassaan ennen työn alkamista

Liikkuvuusavustuksen kesto riippuu työn kestosta siten, että 2 kk työhön avustusta voidaan maksaa 1 kk, 3 kk työhön avustusta voidaan maksaa 1,5 kk ja 4 kk työhön avustusta voidaan maksaa 2 kk. Oikeus uuteen avustuskauteen voi alkaa kun ansiopäivärahaa on maksettu edellisen avustuskauden päätyttyä vähintään yhdeltä päivältä ja hakija aloittaa uuden työn, joka täyttää liikkuvuusavustuksen saamisen edellytykset.


02.01.2017