Päätoiminen yrittäjä / ammatinharjoittaja

 • Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka on YEL/MYEL –vakuutusvelvollinen. Lisäksi yrittäjäksi katsotaan yhtiössä tai osuuskunnassa työskentelevä, jos hän
  • itse tai hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 50 % (äänivallasta tai muusta vastaavasta määräämisvallasta; myös välillinen omistaminen toisen yrityksen kautta huomioidaan) tai
  • toimii johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) ja itse omistaa vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 30 %.
 • Työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei vuoden 2018 alusta lukien arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Työtön voi näin ollen jatkossa saada ansiopäivärahaa neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloitettuaan. Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien sääntöjen mukaisesti.
 • Päätoimiseksi yrittäjäksi/ammatinharjoittajaksi siirtynyt kassan jäsen voi säilyttää jäsenyyden Lääkärien työttömyyskassassa ns. jälkisuoja-ajan eli korkeintaan 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta. Jos yritystoiminta lopetetaan jälkisuoja-ajan kuluessa, jäsen voi muiden edellytysten täyttyessä saada ansiopäivärahaa aikaisemman palkansaaja-aseman perusteella. Jälkisuoja-aika säilyy myös siirrettäessä jäsenyys yrittäjäkassaan.
  • Ollakseen oikeutettu ansiopäivärahaan pitää jäsenen kokonaan lopettaa yritystoiminta tai keskeyttää se yli neljäksi kuukaudeksi.
  • Työvoimatoimikunta tutkii asian ja antaa siitä työttömyyskassaa sitovan lausunnon.
 • Päätoimiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta  Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien työttömyyskassassa (www.ayt.fi).

03.01.2018