Tulosta tämä sivu

Päätoiminen yrittäjä / ammatinharjoittaja

 • Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka on YEL/MYEL –vakuutusvelvollinen. Lisäksi yrittäjäksi katsotaan yhtiössä tai osuuskunnassa työskentelevä, jos hän
  • itse tai hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 50 % (äänivallasta tai muusta vastaavasta määräämisvallasta; myös välillinen omistaminen toisen yrityksen kautta huomioidaan) tai
  • toimii johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) ja itse omistaa vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 30 %.
 • Päätoimiseksi yrittäjäksi/ammatinharjoittajaksi siirtynyt kassan jäsen voi säilyttää jäsenyyden Lääkärien työttömyyskassassa ns. jälkisuoja-ajan eli korkeintaan 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta. Jos yritystoiminta lopetetaan jälkisuoja-ajan kuluessa, jäsen voi muiden edellytysten täyttyessä saada ansiopäivärahaa aikaisemman palkansaaja-aseman perusteella. Jälkisuoja-aika säilyy myös siirrettäessä jäsenyys yrittäjäkassaan.
  • Ollakseen oikeutettu ansiopäivärahaan pitää jäsenen kokonaan lopettaa yritystoiminta tai keskeyttää se yli neljäksi kuukaudeksi.
  • Työvoimatoimikunta tutkii asian ja antaa siitä työttömyyskassaa sitovan lausunnon.
 • Päätoimiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta  Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien työttömyyskassassa (www.ayt.fi).

10.02.2017