Hallinto

Työttömyyskassan ylintä päätösvaltaa käyttää kassan jäsenten kokous, joka kokoontuu kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä. Kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Kokouskutsu julkaistaan Suomen Eläinlääkärilehdessä, Suomen Hammaslääkärilehdessä, Suomen Lääkärilehdessä ja kassan kotisivuilla.

Kassan hallinnosta vastaa hallitus. Kassan kokous valitsee vuosittain kassan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet. Jäsenistö valitsi kokouksessa 24.4.2018 hallituksen jäseniksi:

varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen

Mikko Valkonen, puheenjohtaja

Jaana Puhakka

Hannu Halila

Tinja Lääveri

Heikki Pärnänen

Lauri Vuorenkoski

Noora Ritamäki

Mikko Floréen

Minnami Rainesalo

Päivi Lahti
Anna Haukka Anja Eerola

25.04.2018