Categories: General
      Date: 17.12.2015
     Title: Vuorotteluvapaan edellytykset muuttuvat 1.1.2016
Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta.

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää jatkossa 20 vuoden työhistoriaa. Vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenee 180 päivään eikä vuorotteluvapaata voi enää pitää osissa. Vuorottelukorvauksen suuruus on kaikille sama, 70 % työttömyyspäivärahasta.

 

Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2016. Nyt voimassa olevaa lakia sovelletaan kuitenkin niihin vuorotteluvapaisiin, joissa sopimus on tehty vuonna 2015 ja vapaa aloitetaan viimeistään 31.3.2016. Vanhoihin jaksotettuihin vuorotteluvapaisiin sovelletaan niin ikään nyt voimassa olevaa lakia.