Categories: General
      Date:  1.12.2016
     Title: TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSET 2017
Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta vuoden 2017 alusta lukien.

Lakimuutoksen myötä:

 

Uusi lyhyempi enimmäismaksuaika koskee niitä henkilöitä, joiden päivärahan enimmäismaksuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen. Seitsemän päivän omavastuuaika koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen. Pitkän työuran perusteella voidaan maksaa korotettua ansio-osaa 30.6.2017 saakka, jos työsuhde päättyy viimeistään 31.12.2016. Korotetun ansio-osan määrä alenee kaikilla 1.1.2017.