Categories: General
      Date: 19.04.2017
     Title: Vuoden 2017 Lääkärien  työttömyyskassan jäsenmaksu
Finanssivalvonta on vahvistanut Lääkärien työttömyyskassan vuoden 2017 jäsenmaksuksi 23 euroa. Käyttäkää laskussa olevaa viitenumeroa maksaessanne, koska sen perusteella jäsenmaksu kirjautuu teidän jäsenyystietoihinne vuoden 2017 jäsenmaksuksi. Työttömyyskassan jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Työttömyyskassa ilmoittaa maksetut jäsenmaksut automaattisesti verottajalle. Vuoden 2017 alusta lukien jäsenmaksusta ei myönnetä vapautusta.

Ammatinharjoittajat/yrittäjät

Päätoimiseksi ammatinharjoittajaksi/yrittäjäksi siirtyessänne voitte saada palkansaajan ansiopäivärahaa korkeintaan puolentoista vuoden ajan ammatinharjoittamisen/yritystoiminnan aloittamisesta. Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka on YEL/MYEL –vakuutusvelvollinen. Lisäksi yrittäjäksi katsotaan yhtiössä tai osuuskunnassa työskentelevä, jos hän

-        itse tai hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 50 % (osuudet lasketaan äänivallasta tai muusta vastaavasta määräämisvallasta; myös välillinen omistaminen toisen yrityksen kautta huomioidaan) tai

-        toimii johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) ja itse omistaa vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 30 %.

Päätoimiset ammatinharjoittajat/yrittäjät voivat halutessaan vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassassa (www.ayt.fi) .

Jäsenyyden päättäminen

Jäsenyys päättyy automaattisesti sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta. Jos haluatte erota työttömyyskassasta, teidän tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kassalle.

Työttömyyskassalla on vuosijäsenmaksu. Eronneelle tai erotetulle jäsenelle palautetaan jäsenyyden päättymisen jälkeiseltä ajalta maksettu jäsenmaksu täysiä kalenterikuukausia vastaavalle ajalle vuosijäsenmaksusta. Eronneelle tai erotetulle jäsenelle palautetaan jäsenyyden päättymisen jälkeiselle ajalle maksettu jäsenmaksu täysiä kalenterikuukausia vastaavalle ajalle vuosijäsenmaksusta:

-   jäsenen tulee pyytää palauttamista kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa eroamisesta tai lainvoimaisesta erottamispäätöksestä ja

-   palautettavan määrän tulee olla vähintään 10 euroa

Jos siirrytte pysyvästi pois alalta, jota kas­sa edustaa tulee tei­dän ilmoittaa siitä työttömyyskassalle. Pysyvänä siirtymisenä pois kassan toimialalta pidetään yli vuoden työskentelyä muulla toimialalla. Kirjallinen eroilmoitus tulee tehdä myös jos siirrytte toisen EU/ETA -maan työttömyysvakuutuksen piiriin, ryhdytte päätoimiseksi yrittäjäksi/ammatinharjoittajaksi tai siirrytte pysyvästi eläkkeelle.

Muutosilmoituslomake, jolla voitte päättää jäsenyyden tai ilmoittaa muutoksista työttömyyskassalle on työttömyyskassan www-sivuilla osiossa lomakkeet.