Categories: General
      Date:  3.01.2018
     Title: Työttömien aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 alkaen. Mikäli työnhakija ei täytä 65 päivän seurantajakson aikana aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän ajan.Vuoden 2018 alusta lukien ansiopäivärahaa saavien henkilöiden aktiivisuutta aletaan seurata 65 maksupäivän tarkastelujaksoissa. Seuraava 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa edellisen jakson päättyessä.

Tarkastelujakso alkaa alusta ja ansiopäiväraha maksetaan alentamattomana seuraavat 65 maksupäivää, jos:

Aktiivisuutta ei seurata eikä ansiopäivärahan tasoa alenneta, sinä aikana kun hakija:

Aktiivisuusedellytyksen täyttyessä tarkastelujakson aikana, ansiopäiväraha maksetaan seuraavan tarkastelujakson alusta lukien alentamattomana.

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos henkilö 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana

Eri aktiivitoimia ei voida laskea yhteen, vaan aktiivisuusedellytyksen tulee täyttyä kokonaan yhden aktiivitoimen piirissä.