Categories: General
      Date: 13.02.2018
     Title: Jäsenmaksu 2018

Finanssivalvonta on vahvistanut Lääkärien työttömyyskassan vuoden 2018 jäsenmaksuksi 24 euroa. Jäsenmaksulaskut lähetetään maaliskuussa. Käytä laskussa olevaa viitenumeroa maksaessasi, koska sen perusteella jäsenmaksu kirjautuu jäsenyystietoihisi vuoden 2018 jäsenmaksuksi. Työttömyyskassan jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Työttömyyskassa ilmoittaa maksetut jäsenmaksut automaattisesti verottajalle. Vuoden 2017 alusta lukien jäsenmaksusta ei myönnetä vapautusta.Ammatinharjoittajat/yrittäjät

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan päätoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana työttömyyskassa voi maksaa jäsenelle soviteltua ansiopäivärahaa muiden päivärahan saamisen edellytysten täyttyessä. Neljän kuukauden kuluttua työ- ja elinkeinotoimisto tutkii yritystoiminnan/ammatinharjoittamisen pää/sivutoimisuuden. Sivutoimiselle yrittäjälle/ammatinharjoittajalle työttömyyskassa jatkaa sovitellun ansiopäivärahan maksamista.

Päätoimiseksi ammatinharjoittajaksi/yrittäjäksi siirtyessäsi voit saada palkansaajan ansiopäivärahaa korkeintaan puolentoista vuoden ajan ammatinharjoittamisen/yritystoiminnan aloittamisesta, jos yritystoiminta/ammatinharjoittaminen lopetetaan.

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka on YEL/MYEL –vakuutusvelvollinen. Lisäksi yrittäjäksi katsotaan yhtiössä tai osuuskunnassa työskentelevä, jos hän

Päätoimiset ammatinharjoittajat/yrittäjät voivat halutessaan vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassassa (www.ayt.fi) .

Jäsenyyden päättäminen

Jäsenyys päättyy automaattisesti sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta. Jos haluat erota työttömyyskassasta, sinun tulee tehdä kirjallinen eroilmoitus kassalle.

Työttömyyskassalla on vuosijäsenmaksu. Eronneelle tai erotetulle jäsenelle palautetaan jäsenyyden päättymisen jälkeiseltä ajalta maksettu jäsenmaksu täysiä kalenterikuukausia vastaavalle ajalle vuosijäsenmaksusta. Eronneelle tai erotetulle jäsenelle palautetaan jäsenyyden päättymisen jälkeiselle ajalle maksettu jäsenmaksu täysiä kalenterikuukausia vastaavalle ajalle vuosijäsenmaksusta:

 

Jos siirryt pysyvästi pois alalta, jota kas­sa edustaa sinun tulee ilmoittaa siitä työttömyyskassalle. Pysyvänä siirtymisenä pois kassan toimialalta pidetään yli vuoden työskentelyä muulla toimialalla. Kirjallinen eroilmoitus tulee tehdä myös jos siirryt toisen EU/ETA -maan työttömyysvakuutuksen piiriin, olet toiminut päätoimisena yrittäjänä/ammatinharjoittajana 18 kuukautta tai siirryt pysyvästi eläkkeelle.

Muutosilmoituslomake, jolla voit päättää jäsenyyden tai ilmoittaa muutoksista työttömyyskassalle on työttömyyskassan www-sivuilla osiossa lomakkeet.