Categories: General
      Date: 27.12.2018
     Title: Sovittelu muuttuu maksuperusteiseksi 1.4.2019

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä osa-aikatyöstä tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä ansaittu palkka vaikuttaa työttömyyspäivärahan tasoon palkan maksukuukautena.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2019.Nykyisin työttömyyden aikainen palkkatulo vaikuttaa työttömyysetuuteen sinä kalenterikuukautena, jolloin työ on tehty. Jatkossa palkka sovitellaan vasta sen kalenterikuukauden aikana, jolloin se on maksettu.

Muutos koskee:

Mikäli työtuloa maksetaan kerralla pidemmältä ajalta kuin kuukaudelta, jaetaan työtulo vaikuttamaan yhtä pitkälle ajalle eteenpäin. Jos palkanmaksun ajankohdan tai muiden olosuhteiden perusteella on ilmeistä, että järjestelyllä on pyritty välttämään tulon huomioiminen sovittelussa, tulo sovitellaan kuitenkin jaksolle, jolloin työ on tehty.