Categories: General
      Date: 28.12.2018
     Title: Verokortti 2019

Ansiosidonnainen päiväraha on veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksen perusteena voidaan käyttää jokoUudet palkkaverokortit otetaan käyttöön 1. helmikuuta alkaen. Työttömyyskassa saa ennakonpidätysperusteet suorasiirtona verottajalta.

Jos haet muutosta ennakonpidätykseen, sinun tulee toimittaa etuutta varten haettu muutosverokortti työttömyyskassaan. Verokortin voi lähettää postitse tai valita OmaVerossa https://vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/, että muutosverokortti toimitetaan sähköisesti Lääkärien työttömyyskassaan.