Categories: General
      Date: 11.05.2020
     Title: Väliaikainen muutos sovitellun päivärahan maksamiseen ja sivutoimisen yritystulon ilmoittamiseen
Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen lainmuutoksen sovitellun päivärahan maksamiseen, sivutoimisen yritystulon ilmoittamiseen ja ennakkomaksun maksamiseen. Poikkeuslaki on voimassa 11.5. - 31.10.2020.

Lainmuutoksen aikana:

Väliaikaisen lainmuutoksen aikana koko kalenterikuukauden tulo vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahaan. Kalenterikuukauden aikana maksettu osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön palkka vaikuttaa vähentävästi, vaikka se olisi maksettu sellaisena päivänä, jolta hakijalla ei ole oikeutta päivärahaan. Osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lyhennetyn työpäivän osalta sovittelu tehdään maksuperusteisesti eli työssäoloaika ja palkka vaikuttaa silloin, kun se maksetaan. Lyhennetyn työviikon osalta sovittelu on ansaintaperusteinen eli työssäoloaika ja palkka vaikuttavat silloin, kun työ tehdään.

Poikkeuslakia sovelletaan 11.5.2020 tai sen jälkeen alkaviin hakujaksoihin.