Jäsenyyden päättyminen

Jäsenyys päättyy automaattisesti sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana jäsen on täyttänyt 68 vuotta. Yli 65-vuotiaat kassan jäsenet voivat saada ansiopäivärahaa ainoastaan lomautusajalta.

Jäsenen tulee toimittaa työttömyyskassaan kirjallinen eroilmoitus, jos:

  • hän on toiminut päätoimisena yrittäjänä/ammatinharjoittajana yli 18 kuukautta
  • hän on siirtynyt pysyvästi pois kassan toimialalta (pysyvänä siirtymisenä pidetään yli vuoden työskentelyä toisella toimialalla)
  • hän on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle
  • hän on siirtynyt toisen EU/ETA- maan työttömyysvakuutuksen piiriin
  • hän haluaa muusta syystä erota työttömyyskassan jäsenyydestä

02.01.2017