Jäsenyys

Lääkärien työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen alle 68-vuotias palkkatyöntekijä, joka työskentelee lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin koulutusta vaativissa tehtävissä.

Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona henkilön kirjallinen jäsenhakemus on vastaanotettu. Hakemukseen tulee liittää todistus, josta ilmenee, että hakija työskentelee hakuhetkellä palkkatyöntekijänä kassan toimialalla. Jäseneksi voi liittyä jo opiskeluaikana esim. ollessaan alan kesätöissä. Jäsenhakemus kannattaa lähettää työttömyyskassaan heti työ- tai virkasuhteen alkaessa.

Ammatinharjoittajat ja yrittäjät voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassassa (www.ayt.fi).


10.02.2017