Jäsenmaksu

 • Työttömyyskassalla on vuosijäsenmaksu, jonka Finanssivalvonta vahvistaa vuosittain. Vuoden 2019 jäsenmaksu on 24 euroa.
 • Eronneelle tai erotetulle jäsenelle palautetaan jäsenyyden päättymisen jälkeiselle ajalle maksettu jäsenmaksu täysiä kalenterikuukausia vastaavalle ajalle vuosijäsenmaksusta
  • jäsenen tulee pyytää palauttamista kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa eroamisesta tai lainvoimaisesta erottamispäätöksestä ja
  • palautettavan määrän tulee olle vähintään 10 euroa
 • Työttömyyskassa voi periä maksamatta olevan jäsenmaksun työttömyyskassan jäsenelle maksamasta etuudesta.
 • Jäsen erotetaan työttömyyskassasta, jos hän laiminlyö jäsenmaksun maksamisen eräpäivään mennessä   
  • Erottaminen tapahtuu takautuvasti sen kalenterivuoden alusta, josta lukien jäsenmaksu on maksamatta.
  • Ennen erottamista jäsenelle varataan mahdollisuus antaa selvitys asiasta.
  • Erotettu jäsen ei voi lukea hyväkseen jäsenyys- tai työskentelykausia toiseen työttömyyskassaan liittyessään.

03.01.2019