Lääkärien työttömyyskassa

1.12.2016

TYÖTTÖMYYSTURVAN MUUTOKSET 2017


Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta vuoden 2017 alusta lukien.

Lakimuutoksen myötä:

  • Päivärahakauden enimmäismaksuaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään. Jos henkilöllä on työhistoriaa enintään kolme vuotta ennen työttömyyden alkua, enimmäismaksuaika lyhenee 300 päivään. Enimmäismaksuaika säilyy 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
  • Omavastuuaika pitenee seitsemään päivään.
  • Pitkän työuran perusteella maksettava korotettu ansio-osa lakkaa.
  • Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettava korotettu ansio-osa alenee.

 

Uusi lyhyempi enimmäismaksuaika koskee niitä henkilöitä, joiden päivärahan enimmäismaksuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen. Seitsemän päivän omavastuuaika koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen. Pitkän työuran perusteella voidaan maksaa korotettua ansio-osaa 30.6.2017 saakka, jos työsuhde päättyy viimeistään 31.12.2016. Korotetun ansio-osan määrä alenee kaikilla 1.1.2017.