Lääkärien työttömyyskassa

3.01.2018

Työttömien aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018


Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 alkaen. Mikäli työnhakija ei täytä 65 päivän seurantajakson aikana aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän ajan.

Vuoden 2018 alusta lukien ansiopäivärahaa saavien henkilöiden aktiivisuutta aletaan seurata 65 maksupäivän tarkastelujaksoissa. Seuraava 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa edellisen jakson päättyessä.

Tarkastelujakso alkaa alusta ja ansiopäiväraha maksetaan alentamattomana seuraavat 65 maksupäivää, jos:

 • työssäoloehto on täyttynyt
 • hakija on ollut yli 2 viikkoa kokoaikatyössä tai
 • hakijalle on määrätty karenssi

Aktiivisuutta ei seurata eikä ansiopäivärahan tasoa alenneta, sinä aikana kun hakija:

 • odottaa ensimmäisen asteen työkyvyttömyyseläkepäätöstä
 • saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
 • työskentelee omais- tai perhehoitajana
 • saa työttömyysetuutta kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella alle 65 maksupäivää.

Aktiivisuusedellytyksen täyttyessä tarkastelujakson aikana, ansiopäiväraha maksetaan seuraavan tarkastelujakson alusta lukien alentamattomana.

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos henkilö 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana

 • on työssä yhteensä vähintään 18 tuntia
 • ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (241 euroa vuonna 2018)
 • on yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai
 • on viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
 • on viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Eri aktiivitoimia ei voida laskea yhteen, vaan aktiivisuusedellytyksen tulee täyttyä kokonaan yhden aktiivitoimen piirissä.