Lääkärien työttömyyskassa

27.12.2018

Yrittäjän perheenjäsenen asema työttömyysturvassa selkeytyy


Eduskunta hyväksyi 17.12.2018 lakimuutoksen, jonka mukaan perheenjäsenen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, katsottaisiin työttömyysturvassa palkansaajiksi.

Hallituksen esityksen mukaan muutos tulisi voimaan 1.7.2019 ja koskisi sen jälkeen tehtyä työtä. Yrittäjän ei-omistavien perheenjäsenten tulisi siirtyä palkansaajakassan jäseniksi heinäkuun alussa, jotta työskentely perheyrityksessä kerryttää edelleen työttömyysturvaa. Yrittäjänä jo täyttyneen työssäoloehdon voi tuoda ns. jälkisuojana mukanaan palkansaajakassaan, jos liittyy palkansaajakassaan kuukauden sisällä siitä, kun on eronnut yrittäjäkassasta.

Työssäoloehto

Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto on pidempi kuin muilla palkansaajilla. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on palkansaajakassan jäsenenä ollessaan ollut työssä vähintään 52 kalenteriviikkoa edellisen 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Työssäoloehdon kertymisen aikana henkilöllä ei ole saanut olla omistusosuuksia yrityksessä. Työskentelyä perheyrityksessä ei voi yhdistää muuhun työskentelyyn työssäoloehdon kerryttämiseksi.