Lääkärien työttömyyskassa

27.12.2018

Työttömän opiskelu helpottuu vuoden 2019 alussa


Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka helpottaa työttömän opiskelua. Työtön voi aloittaa enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot ilman, että TE-toimisto arvioi opintojen sivu- tai päätoimisuutta tai opintojen tarvetta. Vuoden 2019 alusta lukien lyhytkestoiset ja sivutoimiset opinnot kerryttävät myös aktiivimallin mukaista aktiivisuutta.

 

Lain voimaantulon jälkeen aloitettujen lyhytkestoisten opintojen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta, jos:

  • opinnot kestävät yhdenjaksoisesti tai jaksoissa enintään 6 kuukautta ja
  • hakija on täyttänyt 25 vuotta ja
  • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Mikäli kyse on jo aiemmin harjoitetuista opinnoista, niiden on tullut olla keskeytyneenä vähintään vuoden. Lyhytkestoisten opintojen aikana hakija on velvollinen hakemaan ja vastaanottamaan työtä sekä osallistumaan tarjottuihin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Muista ilmoittaa opinnoista aina TE-toimistoon. TE-toimisto tutkii onko kyse lyhytkestoisista opinnoista, sivutoimisista opinnoista vai päätoimisista opinnoista.

Lyhytkestoiset opinnot ja sivutoimiset opinnot kerryttävät vuoden 2019 alusta lukien myös aktiivimallin aktiivisuusedellytystä.

https://www.tyj.fi/fin/ajankohtaista/?Tyottoman-opiskelu-helpottuu-vuodenvaihteessa&nid=695