Lääkärien työttömyyskassa

27.12.2018

Sovittelu muuttuu maksuperusteiseksi 1.4.2019


Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä osa-aikatyöstä tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä ansaittu palkka vaikuttaa työttömyyspäivärahan tasoon palkan maksukuukautena.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2019.

Nykyisin työttömyyden aikainen palkkatulo vaikuttaa työttömyysetuuteen sinä kalenterikuukautena, jolloin työ on tehty. Jatkossa palkka sovitellaan vasta sen kalenterikuukauden aikana, jolloin se on maksettu.

Muutos koskee:

  • osa-aikatyötä,
  • enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä ja
  • lyhennettyä työpäivää (lomautus, joka on toteutettu lyhentämällä päivittäistä työaikaa).

Mikäli työtuloa maksetaan kerralla pidemmältä ajalta kuin kuukaudelta, jaetaan työtulo vaikuttamaan yhtä pitkälle ajalle eteenpäin. Jos palkanmaksun ajankohdan tai muiden olosuhteiden perusteella on ilmeistä, että järjestelyllä on pyritty välttämään tulon huomioiminen sovittelussa, tulo sovitellaan kuitenkin jaksolle, jolloin työ on tehty.