Lääkärien työttömyyskassa

28.12.2018

Verokortti 2020


Ansiosidonnainen päiväraha on veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksen perusteena voidaan käyttää joko

  • etuutta varten haettua muutosverokorttia tai
  • palkkaa varten annettua verokorttia (tällöin ennakonpidätys vähintään 25 %).

Uudet palkkaverokortit otetaan käyttöön 1. helmikuuta alkaen. Työttömyyskassa saa ennakonpidätysperusteet suorasiirtona verottajalta.

Jos haet muutosta ennakonpidätykseen, sinun tulee toimittaa etuutta varten haettu muutosverokortti työttömyyskassaan. Verokortin voi lähettää postitse tai valita OmaVerossa https://vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/, että muutosverokortti toimitetaan sähköisesti Lääkärien työttömyyskassaan.