Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan

Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi

  • ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä, ilmoittautumista ei saa takautuvasti voimaan
  • pidä työnhaku voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti

Hae ansiopäivärahaa kalenterikuukausittain jälkikäteen viimeistään 3 kuukauden kuluessa hakujakson alkamisesta

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

  • palkkatodistus vähintään 26 viimeiseltä kalenteriviikolta ennen työttömyyden alkamista
  • kopio irtisanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta
  • kopiot työsopimuksista
  • kopiot etuuspäätöksistä, jos saat eläkettä tai muuta sosiaalietuutta
  • kopio viimeksi vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä (erittelyosa), jos olet sivutoiminen ammatinharjoittaja tai yrittäjä

Lyhytaikaisesti lomautetut hakevat päivärahaa kultakin lomautusjaksolta jälkikäteen ja täyttävät hakemuksen kokonaisilta kalenteriviikoilta (ma – su, vaikka lomautus kestäisi lyhyemmän ajan).


05.03.2020